Celyad presenteert update van klinische studie met CYAD-01 voor solide tumoren op de 33e Jaarlijkse Vergadering van SITC

 • Standalone CYAD-01 zonder preconditionering leidt tot stabilisatie van de ziekte bij 3 op de 11 patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC) in de fase 1-studie THINK
 • Uit de initiële gegevens van de cohort met de eerste dosis van de SHRINK-studie, waarin CYAD-01 met FOLFOX wordt geëvalueerd in de neoadjuvante setting, blijkt dat er pathologische objectieve klinische respons optrad bij alle 3 de mCRC-patiënten met levermetastases, van wie één patiënt een complete pathologische respons (pCR) vertoont en twee patiënten een ​ pathologischpartiële respons (pPR)
 • De voorlopige veiligheidsgegevens van het THINK CyFlu-cohort, waarin CYAD-01 wordt geëvalueerd met preconditionering, blijven bemoedigend, met verbetering in de kinetiek van CYAD-01

​ ​ ​ ​

Mont-Saint-Guibert, België - Celyad (Euronext Brussel en Parijs, en Nasdaq: CYAD), een klinisch biofarmaceutisch bedrijf dat focust op de ontwikkeling van behandelingen met CAR-T-cellen, kondigde vandaag aan dat de update van de klinische studie met CYAD-01 voor solide tumoren en de translationele onderzoeksgegevens worden gepresenteerd op de 33e Jaarlijkse Vergadering van de Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

Update fase 1-studie THINK

 • De resultaten van de dosisescalatiestudie werden bekendgemaakt op SITC (abstract P255). In totaal werden er 14 patiënten met een recidiverende/refractaire ziekte (11 mCRC, 2 ovariumkanker en 1 pancreaskanker) ingesloten in de studie, waarin CYAD-01 zonder voorbereidende chemotherapie in 3 verschillende dosisniveaus (300 miljoen, 1 miljard en 3 miljard cellen per injectie) van 1 cyclus van 3 toedieningen met een interval van 2 weken werd beoordeeld. Patiënten behandeld met de hoogste dosis die tekenen hadden van klinische werkzaamheid (stabilisering van de ziekte of beter) kwamen in aanmerking voor een tweede behandelingscyclus.
 • Globaal werd bevestigd dat de ziekte stabiliseerde bij 4 patiënten (3 patiënten met mCRC en 1 patiënt met ovariumkanker) volgens RECIST 1.1 criteria.
 • Als monotherapie werd CYAD-01 goed verdragen. Er werden negen behandelingsgerelateerde bijwerkingen (AE's) van graad 3/4 waargenomen bij vijf verschillende patiënten, onder andere 1 graad 4 geval van 'cytokine release'-syndroom (CRS) bij dosisniveau 3, wat werd beschouwd als een dosisbeperkende toxiciteit (DLT). Bij 5 bijkomende patiënten die werden ingesloten voor dezelfde dosis werden ​ geen tekenen waargenomen die wezen op ernstige toxiciteit.
 • Het piekniveau van gedetecteerde perifere CYAD-01-cellen ​ lijkt te correleren met het dosisniveau en de klinische respons.

Update fase 1-studie SHRINK

 • De open label fase 1-dosisescalatiestudie beoordeelt de veiligheid en activiteit van CYAD-01 dat tegelijk met FOLFOX-chemotherapie wordt toegediend aan patiënten met CRC-levermetastases. De patiënten krijgen 6 cycli FOLFOX-chemotherapie om de 2 weken en 3 toedieningen van CYAD-01 om de 2 weken 48 uur na initiëren van chemotherapie in cycli 2, 3 en 4. Op basis van de initiële beoordeling van de klinische werkzaamheid kunnen patiënten eventueel in aanmerking komen voor 3 extra toedieningen van CYAD-01 in hetzelfde dosisniveau.
 • Tot dusver werd insluiting van dosisniveau 1 (100 miljoen cellen per injectie) afgerond bij 3 metastatische nooit eerder behandelde patiënten. Alle patiënten ondergingen zo snel mogelijk een chirurgische resectie.
 • Uit de initiële resultaten, beoordeeld aan de hand van pathologische responscriteria, blijkt dat een objectieve klinische respons optrad bij elk van de 3 patiënten, waaronder 1 patiënt met een pCR en 2 patiënten met pPR.
 • Gelijktijdige behandeling met CYAD-01 en FOLFOX-chemotherapie lijkt goed verdragen te worden, zonder ernstige AE’s (SAE's) of een toename van behandelinggerelateerde AE's.
 • Bovendien is de expansie van perifere CYAD-01-cellen met gelijktijdige toediening van FOLFOX-chemotherapie vergelijkbaar met die vastgesteld bij de standalone CYAD-01-cellen.
 • De volledige gegevens van de fase 1-studie SHRINK worden halverwege 2019 verwacht.

Update THINK CyFlu fase 1-cohort

 • In februari 2018 werd de THINK-studie gewijzigd en werd een cohort opgenomen met de naam THINK CyFlu (eerder DEPLETHINK-CRC genoemd). Het cohort evalueert een enkele injectie met CYAD-01 na de behandeling met het standaard preconditioneringsregime van cyclofosfamide (300 mg/m²) en fludarabine (30 mg/m²), of CyFlu. CyFlu wordt dagelijks toegediend op dag -5, -4 en -3 voorafgaand aan de behandeling met CYAD-01.
 • Tot nu toe zijn er twee patiënten ingesloten in het cohort die het behandelschema hebben voltooid op een dosis van 300 miljoen cellen per injectie. Behandeling met CYAD-01 na het standaard preconditioneringsregime van CyFlu te hebben gevolgd werd goed verdragen, zonder ernstige negatieve bijwerkingen (SAE's) of een verhoging van het percentage behandelingsgerelateerde negatieve bijwerkingen (AE's). Op 9 november waren de twee ingesloten patiënten nog niet evalueerbaar op klinische respons.
 • Voorlopige translationele gegevens wijzen op een verbetering van de celexpansie van CYAD-01 geïnduceerd door de preconditionering met CyFlu.
 • De volledige gegevens van het THINK CyFlu-fase 1-cohort worden halverwege 2019 verwacht.

Dr Frédéric Lehmann, VP van Clinical Development & Medical Affairs bij Celyad, zei: “Solide tumoren vormen momenteel nog altijd de grootste uitdaging voor elke T-celtherapie. Een van de voornaamste struikelblokken is het ontbreken van geschikte targets, en volgens ons zijn NKG2D-liganden die een target vormen voor CYAD-01 een aantrekkelijke familie van targets op solide tumoren die onze klinische kandidaat-geneesmiddelen kunnen gebruiken. Ik vind het bemoedigend dat CYAD-01 goed wordt verdragen als monotherapie voor de behandeling van mCRC, terwijl tussentijdse waarnemingen in verband met de klinische werkzaamheid in de vorm van stabilisatie van de ziekte impliceert dat deze aanpak potentieel bezit. De eerste resultaten van de klinische werkzaamheid in de SHRINK-studie, die zijn waargenomen met het initiële dosisniveau van CYAD-01, gelijktijdig toegediend met de standaard chemotherapie, zien er bovendien veelbelovend uit en staven deze opvatting.

Celyad belichtte ook verschillende updates van het bredere ontwikkelingsprogramma voor solide tumoren en niet-genbewerkte, allogene platforms.

Update fase 1-studie LINK

 • Na een strategische herziening van de CYAD-01-studie bij CRC heeft het bedrijf besloten om de insluiting in de LINK-studie stop te zetten. Het was de bedoeling om in deze dosisescalatiestudie de veiligheid en de klinische werkzaamheid van meerdere toedieningen van CYAD-01 via de leverslagader bij patiënten met niet-resecteerbare CRC-levermetastases te beoordelen. Tot dusver werd er 1 patiënt met dosisniveau 1 ingesloten in de studie.

 Update fase 1-studie alloSHRINK

 • In juli 2018 kreeg CYAD-101, het allereerste klinische kandidaat-geneesmiddel met niet-genbewerkte, allogene CAR-T-cellen, groen licht van de U.S. Food and Drug Administration (FDA) voor de toepassing als nieuw studiegeneesmiddel (Investigational New Drug, IND). Zoals al eerder aangekondigd, zal CYAD-101 eerst worden beoordeeld in de alloSHRINK-studie.
 • alloSHRINK is een open-label dosisescalatiestudie die de veiligheid en klinische werkzaamheid beoordeelt van CYAD-101, tegelijk toegediend met FOLFOX-chemotherapie bij patiënten met niet-resecteerbare mCRC. Gelijkaardig aan de SHRINK-studie voor CYAD-01 zullen patiënten worden behandeld met 6 cycli FOLFOX-chemotherapie om de 2 weken en 3 toedieningen van CYAD-01 om de 2 weken 48 u na initiëren van chemotherapie in cycli 1, 2 en 3.
 • De insluiting in de studie wordt verwacht te beginnen eind 2018 en de topline gegevens worden verwacht in de tweede helft van 2019.

Platform voor allogeen shRNA van de volgende generatie

 • In oktober 2018 kondigde Celyad aan dat het een exclusieve overeenkomst is aangegaan met Horizon Discovery Group voor het gebruik van zijn shRNA-technologie om zo een innovatief, niet-genbewerkt, allogeen platform te creëren. De eerste resultaten van de preklinische studies waaruit de veelzijdigheid van de shRNA-technologie in de allogene setting blijkt, zullen ook worden voorgesteld op SITC (abstract P220). Bijkomende data voor het platform worden verwacht in het eerste kwartaal van 2019.

"We zijn enthousiast over de vooruitgang die we tot zover hebben geboekt met ons onderzoek voor solide tumoren met het innovatieve kandidaat-geneesmiddel CYAD-01", zei David Gilham, Ph.D., VP van Onderzoek en Ontwikkeling bij Celyad. "We zetten ons onderzoek met aanvullende schema's voor CYAD-01 voor de behandeling van gemetastaseerde colorectale kanker voort. We zijn ervan overtuigd dat dit extra klinische werkzaamheid kan bevorderen in deze vreselijke aandoening waarvoor een reële onvervulde medische behoefte bestaat. Bovendien biedt CYAD-101 een 'first-in-class' allogene CAR-T voor de behandeling van mCRC en benut het ten volle onze algemene klinische ervaring in deze indicatie. En het versterkt de strategische positie van het bedrijf als een belangrijke speler in het domein van zowel de autologe als de allogene CAR-T-celtherapie."

SITC Analist/Belegger Evenement

Celyad zal een Analist/Belegger evenement organiseren op zaterdag 10 november 2018 om 12.30 u Eastern Time om de gegevens te bespreken die op SITC gepresenteerd worden. De presentatie van het event ​ zal beschikbaar zijn op de pagina Events & Webcasts in de Investors-sectie van de website van het bedrijf.

Achtergrondinformatie over CYAD-01 en CYAD-101

CYAD-01 is een experimentele, autologe CAR-T-therapie waarin de T-cellen van een patiënt worden gemodificeerd om de chimere antigenreceptor NKG2D tot expressie te brengen. Dat is een receptor die tot expressie komt op natural killer (NK)-cellen en die bindt aan acht stressgeïnduceerde liganden die tot expressie komen op tumorcellen. CYAD-101 is een experimentele, niet-genbewerkte, allogene (van een donor afkomstige) CAR-T-therapie die gebaseerd is op de CYAD-01 CAR-T-formule van het bedrijf en het innovatieve inhiberende peptide TIM (T cel receptor [TCR] Inhibiting Molecule). TCR-signalisatie is de oorzaak van de graft-versus-hostziekte (GvHD). De expressie van TIM vermindert de signalisatie van het TCR-complex en zou GvHD dus kunnen verminderen of uitschakelen bij patiënten die behandeld worden met CYAD-101.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Celyad

Over Celyad

Celyad is een biofarmaceutisch bedrijf in klinische fase dat focust op de ontwikkeling van gespecialiseerde behandelingen met CAR-T-cellen. Celyad gebruikt haar expertise in celtechnologie om kanker te bestrijden. Celyads platform voor Natural Killer Receptor gebaseerde T-cellen (NKR-T) laat toe een hele reeks solide alsook bloedkankers te behandelen. De veiligheid en de klinische werking van meerdere toedieningen van Celyads voornaamste oncologisch autologe product-kandidaat, CYAD-01 (CAR-T NKG2D), werd beoordeeld in een klinische fase I-escalatiestudie met een eenmalige dosis  bij zeven refractaire kankers, waarvan vijf solide tumoren (colonkanker, eierstokkanker, blaaskanker, triple-negatieve borstkanker en pancreaskanker) en twee hematologische tumoren (acute myeloïde leukemie en multipel myeloom) . Celyad werd opgericht in 2007 en heeft zowel vestigingen in Mont-Saint-Guibert (België) als in Boston (Massachusetts, VS). De gewone aandelen van Celyad zijn beursgenoteerd op Euronext Brussel en Euronext Parijs, en de Amerikaanse aandelencertificaten zijn genoteerd op de NASDAQ Global Market, telkens onder het tickersymbool CYAD. 

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, y compris des déclarations sur la sécurité et l'efficacité de CYAD-01 et CYAD-101; des déclarations concernant le développement clinique en cours et prévu de CYAD-01 et CYAD-101, y compris la synchronisation des essais, recrutements, lectures de données et des présentations; le potentiel clinique et commercial de CYAD-01 et CYAD-101 et l'adéquation des ressources financières de Celyad; les déclarations concernant l’accord exclusif avec Horizon Discovery Group ; Les droits de développement et de commercialisation de Celyad sur CYAD-101 dans le monde entier; le potentiel clinique et commercial de sa technologie shRNA ; la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives commerciales de Celyad, et les conséquences de la nomination de Anne Moore chez Celyad. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels, la situation financière et la liquidité, le rendement ou les réalisations de Celyad ou les résultats de l'industrie, et différer de ceux exprimés ou impliqués dans de tels déclarations prévisionnelles. En particulier, il convient de noter que les données résumées ci-dessus sont de nature préliminaire. Les données concernant la sécurité et l'activité clinique après un traitement avec les produits médicamenteux CYAD-01 et CYAD-101 sont limitées. Ces résultats peuvent ne pas être répétés ou observés dans des études en cours ou futures impliquant les candidats médicaments CYAD-01 et CYAD-101. Ces énoncés prospectifs sont également qualifiés par des facteurs et des risques importants, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris des déclarations concernant: le lancement, le calendrier, les progrès et les résultats de nos études précliniques et cliniques et nos programmes de recherche et développement, notre capacité à faire progresser les produits candidats dans des essais cliniques et à les mener à bien; notre capacité à fabriquer avec succès des produits médicamenteux pour nos essais cliniques, y compris avec notre procédé de fabrication de mAb et en ce qui concerne la fabrication de produits médicamenteux avec le nombre de cellules T souhaité dans le cadre de nos protocoles d'essais cliniques; notre dépendance à l'égard du succès de nos produits pharmaceutiques candidats, y compris notre dépendance envers l'approbation réglementaire de CYAD-01 et CYAD-101 aux États-Unis et en Europe et le succès commercial ultérieur de CYAD-01 et CYAD-101, qui pourraient ne jamais se produire; le moment ou la probabilité des dépôts et des approbations réglementaires; notre capacité à développer des capacités de vente et de marketing; la commercialisation de nos produits pharmaceutiques candidats, s'ils sont approuvés; le prix et le remboursement de  nos médicaments candidats, s'ils sont approuvés; la mise en œuvre de notre modèle d'affaires, des plans stratégiques pour notre entreprise, des produits pharmaceutiques candidats et de la technologie; l'étendue de la protection que nous sommes en mesure d'établir et de maintenir pour les droits de propriété intellectuelle couvrant nos produits pharmaceutiques candidats et la technologie; notre capacité à exploiter notre entreprise sans enfreindre, détourner ou autrement violer les droits de propriété intellectuelle et la technologie exclusive de tiers; les coûts associés à l'application ou à la défense de la contrefaçon, du détournement ou de la violation de la propriété intellectuelle; la responsabilité des produits; et d'autres revendications; le développement de la réglementation aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres pays; des estimations de nos dépenses, des revenus futurs, des besoins en capital et de nos besoins de financement additionnel; les avantages potentiels des accords de collaboration stratégiques et notre capacité à conclure et maintenir des ententes stratégiques; notre capacité à maintenir et à établir des collaborations ou à obtenir des subventions supplémentaires; le taux et le degré d'acceptation par le marché de nos médicaments candidats, s'ils sont approuvés; notre performance financière; les développements concernant nos concurrents et notre industrie, y compris les thérapies concurrentes et les énoncés concernant les revenus futurs, les plans d'embauche, les dépenses, les dépenses en immobilisations, les exigences en matière de capital et le rendement des actions. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvées dans les rapports et rapports de Celyad US Securities and Exchange Commission (SEC), notamment dans son rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 6 avril 2018 et dépôts et rapports ultérieurs par Celyad. Compte tenu de ces incertitudes, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce document et les résultats réels de Celyad peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Celyad décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le présent document pour refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.